Zasady uczestnictwa

Formularz rejestracyjny do pobrania (doc)

Formularz rejestracyjny do pobrania (pdf)

 

WARUNKI REJESTRACJI UCZESTNIKA

Rejestracja jest prowadzona w ramach przewidzianego limitu miejsc od 22 lutego 2019 r. do dnia 20 kwietnia 2019 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). Warunkiem zarejestrowania uczestnika jest przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego a następnie wniesienie opłaty konferencyjnej. Odmowa rejestracji może nastąpić w przypadku: przesłania formularza niewypełnionego i/lub niepodpisanego przez uczestnika, przesłanie formularza po terminie, wyczerpania limitu miejsc, braku wniesienia w określonym terminie opłaty konferencyjnej. Formularze zgłoszeniowe w postaci skanów należy przesyłać elektronicznie na adres: dfp2019@umk.pl

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru/przesyłania wiadomości e-mail z adresu/na adres, z którego dokonano zgłoszenia, z przyczyn technicznych od nich niezależnych. Organizatorzy ponadto wskazują, że podpisując i przesyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci wizerunku w celu publikacji w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

UWAGA: Po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy potwierdzają jego otrzymanie poprzez zwrotną wiadomość e-mail. W terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty konferencyjnej w kwocie 400 zł przelewem bankowym na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bank Millenium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: DFP, imię i nazwisko uczestnika.

Prosimy nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od nas potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte! Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji w dniach 16-17 maja, przerwy kawowe,
2 lunche, uroczystą kolację, materiały konferencyjne. Opłata dokonana przez zarejestrowanego uczestnika nie podlega zwrotowi. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i kosztów noclegu.

Konferencja w Toruniu