Monografia

Konferencję wspiera Wydawnictwo Wolters Kluwer, właściciel portalu prawo.pl

Prawo_pl.jpg

Informujemy uprzejmie, że planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej pt. Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Redakcja naukowa:

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK,
dr Arkadiusz Babczuk, zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
dr Klaudia Stelmaszczyk, PWSZ w Wałbrzychu

Monografia ukaże się nakładem Wolters Kluwer Polska. Książka będzie dostępna w sklepie internetowym www.profinfo.pl, w którym można znaleźć szeroki wybór publikacji z zakresu prawa i finansów, w tym m.in. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz pod redakcją Zbigniewa Ofiarskiego.

Wolters Kluwer to także wydawca LEX Księgowość, programu online wspierającego pracę księgowych, który dostarcza praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.

Wydaje także czasopisma:

Finanse Komunalne

 Finanse_Komunalne.jpg 

 

Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).

Samorząd Terytorialny

Samorzad_Terytorialny.jpg

 

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych.

Konferencja w Toruniu