Komitet organizacyjny

Kierownicy naukowi:

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

(kontakt: rekowski@umk.pl)

dr Arkadiusz Babczuk

Sekretarze naukowi:

dr Małgorzata Cilak

(kontakt: mcilak@umk.pl)

mgr Martyna Wilmanowicz

Członkowie:

dr Krzysztof Czarnecki

mgr Maciej Barczyński

Monika Noga

 

Konferencja w Toruniu