Komitet naukowy

prof. Teresa Lubińska

Kierownik Katedry Finansów w Instytucie Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, była minister finansów

prof. Joanna M. Salachna

Kierownik Katedry Prawa i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, radca prawny

dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. UŁ

Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Wojciech Gonet, prof. UPH

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

Kierownik Zakładu Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji UMK, prodziekan ds. ekonomicznych i rozwoju WPiA UMK, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Bydgoszczy, radca prawny

dr hab. Magdalena Zioło, prof. US

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów w Instytucie Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Leszek Skiba

Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych

dr Arkadiusz Babczuk

Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

ppłk. dr Józef Ledzianowski

Dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

dr Daniel Jurewicz

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

dr Krzysztof Małachowski

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

dr Wojciech Robaczyński

Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

dr Anna Rotter

Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, radca prawny

dr Klaudia Stelmaszczyk

Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

 

 

Konferencja w Toruniu